Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2012

Μείωση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου κατα 22,4% κατέγραψε η ΕΛΣΤΑΤ


Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, χωρίς πετρελαιοειδή, κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου- Ιουνίου 2012 ανήλθε σε 6.973,3 εκατ. ευρώ (8.956,6 εκατ. δολάρια) έναντι 8.990,0 εκατ. ευρώ (12.501,9 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2011, παρουσιάζοντας μείωση 22,4%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς πετρελαιοειδή, κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2012 ανήλθε στο ποσό των 15.182,3 εκατ. ευρώ (19.633,0 εκατ. δολάρια) έναντι 16.857,7 εκατ. ευρώ (23.590,1 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2011, παρουσιάζοντας μείωση 9,9%.
Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, χωρίς πετρελαιοειδή, κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2012 ανήλθε στο ποσό των 8.209,0 εκατ. ευρώ (10.676,4 εκατ. δολάρια) έναντι 7.867,7 εκατ. ευρώ (11.088,2 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2011, παρουσιάζοντας αύξηση 4,3%.
Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά τον μήνα Ιούνιο 2012 ανήλθε στο ποσό των 2.463,6 εκατ. ευρώ (3.076,8 εκατ. δολάρια) έναντι 3.030,9 εκατ. ευρώ (4.347,8 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2011 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 18,7%.
Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά τον μήνα Ιούνιο 2012 ανήλθε στο ποσό των 1.411,3 εκατ. ευρώ (1.773,2 εκατ. δολάρια) έναντι 1.373,0 εκατ. ευρώ (1.981,5 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2011 παρουσιάζοντας αύξηση 2,8%.
Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου,  κατά το μήνα Ιούνιο 2012 ανήλθε σε 1.052,3 εκατ. ευρώ (1.303,6 εκατ. δολάρια) έναντι 1.657,9 εκατ. ευρώ (2.366,3 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2011, παρουσιάζοντας μείωση 36,5%.
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου