Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2012

Στον ΟΑΕΔ οι Οργανισμοί Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ) και Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ).


Στον ΟΑΕΔ μεταφέρονται οι αρμοδιότητες, η περιουσία και το προσωπικό των καταργούμενων Οργανισμών Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ) και Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ).

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εργασίας, στο σχετικό ΦΕΚ με ημερομηνία 29/2/2012 αναφέρεται ότι κατά το μεταβατικό διάστημα λειτουργίας των καταργούμενων Οργανισμών, η διάρκεια του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες, ορίζεται προσωρινή ενιαία Διοικούσα Επιτροπή, με αρμοδιότητα την τακτοποίηση που αφορά πράξεις λειτουργικής εκκαθάρισης υποχρεώσεων και δικαιωμάτων, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας και γεγενημένης έννομης σχέσης των δύο καταργούμενων φορέων, εκτός της ανάληψης νέων υποχρεώσεων που προκύπτουν από νέα προγράμματα και παροχές και όχι πάντως πέραν των ανειλημμένων συμβατικών ή γεγενημένων υποχρεώσεων.
Οι αρμοδιότητες ΟΕΕ – ΟΕΚ μεταφέρονται και ασκούνται από τον ΟΑΕΔ, ενώ με απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ μπορούν να ορίζονται οι διοικητικές μονάδες που θα τις ασκούν. Ομοίως, το πάσης φύσεως προσωπικό μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας στον ΟΑΕΔ.
Όσον αφορά στους πόρους, τα ταμειακά διαθέσιμα και κάθε έσοδο των δύο καταργούμενων φορέων, όπως αναφέρεται μεταφέρονται σε ειδικό λογαριασμό με την επωνυμία «Ειδικός Λογαριασμός Κοινωνικής Πολιτικής» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Από τον εν λόγω ειδικό λογαριασμό καλύπτονται οι πάσης φύσεως λειτουργικές δαπάνες καθώς και οι δαπάνες που είναι αναγκαίες για τη συνέχιση των ανειλημμένων αποκλειστικά και μόνον υποχρεώσεων, παροχών, προγραμμάτων.
Όπως διευκρινίζεται, νέα προγράμματα και παροχές δεν αναλαμβάνονται από τον ΟΑΕΔ, εκτός από τη συνέχιση της λειτουργίας των βρεφονηπιακών σταθμών, καθώς και τη συντήρησή τους και των εν εξελίξει υφιστάμενων συμβατικών υποχρεώσεων ή παροχών στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων ή σκοπών των δύο καταργούμενων οργανισμών.
protothema.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου