Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ “ΚΟΥΡΕΜΑ”

Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός κατέθεσε επείγουσα τροπολογία, έτσι ώστε το Ελληνικό Δημόσιο να αναλάβει την υποχρέωση αποζημίωσης των ιδιωτών που αγόρασαν ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου πρωτογενώς, αξίας έως και 100.000 ευρώ για να αποτραπεί το “κούρεμα” για τους μικροομολογιούχους που εμπιστεύτηκαν το Ελληνικό Δημόσιο και αγόρασαν ομόλογα απ’ την πρωτογενή αγορά.


Η τροπολογία που κατέθεσαν οι Βουλευτές του ΛΑΟΣ κ.κ.Παύλος Μαρκάκης, Μανούσος Ντουκάκης,Αστέριος Ροντούληςκαι Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος έχει ως εξής:


Τροπολογία
στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις»

Αιτιολογική Έκθεση
Η μετατροπή της συμμετοχής στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) από εθελοντική σε υποχρεωτική, ύστερα από την ενεργοποίηση των ρητρών συλλογικής δράσης (CAC’s), είχε ως συνέπεια να ενταχθούν στη διαδικασία του «κουρέματος» ακόμα και φυσικά πρόσωπα. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και χιλιάδες Έλληνες πολίτες που επένδυσαν τα χρήματά τους σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς εμπιστεύτηκαν το ελληνικό κράτος, και σήμερα βρίσκονται στην απελπιστική κατάσταση να χάνουν σημαντικό μέρος των αποταμιεύσεών τους. Φυσικά, πέρα από τις χρηματικές ζημίες που υφίστανται σήμερα λόγω της απομείωσης της αξίας των ομολόγων που κατείχαν, προκύπτει και μείζον ηθικό ζήτημα, καθώς το Ελληνικό Δημόσιο δεν μπορεί να εξασφαλίσει ούτε καν μεμονωμένους πολίτες-αποταμιευτές, ενώ, την ίδια στιγμή, επιδιώκει την επιστροφή κεφαλαίων που έφυγαν από τις ελληνικές τράπεζες και εγγυάται καταθέσεις έως 100.000 ευρώ. Για τους λόγους, λοιπόν, αυτούς, προτείνεται το εξής άρθρο:

Άρθρο…
Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση αποζημίωσης των ιδιωτών που αγόρασαν ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου πρωτογενώς, αξίας έως και 100.000 ευρώ.

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2012
Οι προτείνοντες Βουλευτές:

Μαρκάκης Παύλος, Μαγνησίας ΛΑΟΣ

Ντουκάκης Μανούσος, Β΄ Αθήνας ΛΑΟΣ

Ροντούλης Αστέριος, Λάρισας ΛΑΟΣ

Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος, Αχαΐας ΛΑΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου