Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2011

Η ευρωπαϊκή οικονομική “ιώση” μεταδίδεται και στα Βαλκάνια σύμφωνα με το ΔΝΤ

Η οικονομική κρίση πλήττει και τα Βαλκάνια
Έκθεση του ΔΝΤ για έξι χώρες
Ο μικρότερος όγκος εξωτερικού δανεισμού και η σημαντική μείωση των εξαγωγών σε έξι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία, ΠΓΔΜ, Μαυροβούνιο και Σερβία) αποτέλεσαν τα πρώτα σημάδια του πλήγματος της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στις χώρες αυτές, υπογραμμίζει στην τελευταία έκθεσή του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Σ’ αυτές τις έξι χώρες οι συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης είχαν ως αποτέλεσμα την αδυναμία τους να χρηματοδοτήσουν το εξωτερικό χρέος, το έλλειμμα του προϋπολογισμού και το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τους.
Δεδομένης της εξάρτησης των έξι προαναφερόμενων οικονομιών στο ξένο κεφάλαιο, οι επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης είχαν αντίκτυπο σε κάθε δραστηριότητα, ιδίως σε όσες αναφέρονται στο χρηματοοικονομικό τομέα.
Από την ίδια έκθεση προκύπτει πως ο φόβος της κρίσης δημιούργησε πανικό, με αποτέλεσμα μεγάλο μερίδιο των τραπεζικών καταθέσεων σε ξένο συνάλλαγμα σε πιστωτικά ιδρύματα των έξι χωρών να «κάνει φτερά».

Με την οικονομική δραστηριότητα να καταγράφει αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης, μόνο η Αλβανία κατάφερε να βρεθεί σε θετικό «έδαφος» από τις προαναφερθείσες χώρες το 2009.

Αντίθετα, τον Ιανουάριο του 2009 και τον Ιούλιο του ίδιου έτους, η Σερβία και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη κατέφυγαν στη «λύση» του ΔΝΤ, λαμβάνοντας πακέτα στήριξης για τη στήριξη του μακροοικονομικού περιβάλλοντος και της δημοσιονομικής σταθερότητας.

Παρά το γεγονός ότι οι οικονομικές συνθήκες βελτιώθηκαν από την έναρξη της κρίσης και σημειώθηκε ανάκαμψη των εξαγωγών στις έξι χώρες από τις αρχές του 2010, ορατό παραμένει το ενδεχόμενο αντιμετώπισης νέων αρνητικών οικονομικών συνθηκών, εξαιτίας της οικονομικής κατάστασης στις χώρες της ευρωζώνης.

Σύμφωνα με την έκθεση του ΔΝΤ, στις έξι χώρες καταγράφονται σημαντικές διαφορές στη διαμόρφωση των μακροοικονομικών πολιτικών, οι οποίες κατέστησαν τις οικονομίες περισσότερο ευάλωτες σε εξωγενείς-αρνητικούς-παράγοντες.

Η διαφορά που εμφανίζεται με μεγαλύτερη συχνότητα στις έξι χώρες (κυρίως πριν από την εμφάνιση της παγκόσμιας κρίσης)είναι ότι ορισμένες απ’ αυτές (Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ΠΓΔΜ, Μαυροβούνιο και Σερβία) υιοθέτησαν προ-κυκλική δημοσιονομική πολιτική (μείωση δαπανών και αύξηση φορολογίας), η οποία συχνά βασίστηκε σε έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις.

Αντίθετα, η δημοσιονομική πολιτική της Αλβανίας και της Κροατίας ήταν περισσότερο προσεκτική.

Η προ-κυκλική δημοσιονομική πολιτική που είχε εφαρμοστεί στις περισσότερες χώρες επιδείνωσε τις πιέσεις που η εύρωστη εγχώρια ζήτηση είχε ασκήσει στο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.

Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης, αρκετές ήταν οι χώρες που αναγκάστηκαν να λάβουν μέτρα ενίσχυσης της δημοσιονομικής εξυγίανσης, εγκαταλείποντας, μερικώς ή ολοκληρωτικά, το «μοντέλο» της προ-κυκλικής πολιτικής, με στόχο να καταστούν περισσότερο ανθεκτικές στις εξωγενείς οικονομικές πιέσεις, αλλά και στις εσωτερικές.

Στην ίδια έκθεση σημειώνεται, μεταξύ άλλων, πως η προσεκτική δημοσιονομική συμπεριφορά και η ισχυρή εμπιστοσύνη των επενδυτών στη μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική βιωσιμότητα της Αλβανίας θα μπορούσε να εξηγήσει, έστω και εν μέρει, τους λόγους για τους οποίους η Αλβανία είχε καλύτερες επιδόσεις από τις υπόλοιπες χώρες την περίοδο της κρίσης, παρά το γεγονός ότι το 2007, στη χώρα καταγράφηκαν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ελλείμματος και δημόσιου χρέους, έναντι των υπόλοιπων χωρών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου