Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2012

Ι. Κοραντής: Πρόσληψη ελληνοποιηθέντων λαθρομεταναστών στην ΕΥΠ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΚΕ: 5241/634/1-2-2012
Προς: Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστο Παπουτσή
Θέμα: Πρόσληψη ελληνοποιηθέντων λαθρομεταναστών στην ΕΥΠ
Ο προσφάτως (15-12-2011) ψηφισθείς νόμος «Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23-4-2009 για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών κλπ» (ΦΕΚ 264 Α’/22-12-2011) περιέλαβε τροπολογία που καταθέσατε (άρθρο 28 παράγ. 9), παρά την έντονη αντίδραση του ΛΑ.Ο.Σ.,   σύμφωνα με την οποία προσλαμβάνονται ως πολιτικοί υπάλληλοι στην ΕΥΠ, πέραν των Ελλήνων πολιτών, όσοι έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια πέντε τουλάχιστον έτη πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης. Το αρχικό μάλιστα σχέδιο αναφερόταν σε 1 χρόνο.

Είναι πρόδηλο ότι η διάταξη αυτή, τυχόν εφαρμοζόμενη, θα οδηγήσει στη πρόσληψη ελληνοποιηθέντων λαθρομεταναστών, βάσει ρυθμίσεων της νομοθεσίας περί νομιμοποίησης λαθρομεταναστών, που ψηφίσθηκε από το ΠΑΣΟΚ επί προηγουμένης Κυβερνήσεως, παρά τις πελώριες αντιδράσεις στη Βουλή και στη κοινή γνώμη. Δοθέντος ότι έγινε ευρεία συζήτηση στη Βουλή, παρέλκει να αναλυθούν εδώ οι συνέπειες, για την ομοιογένεια της Υπηρεσίας, τη προσήλωση στους στόχους της και σε τελική ανάλυση την ασφάλεια της χώρας, από την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης.
Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:
1. Ζητήσατε εν προκειμένω πέραν, αυτονόητα, της γνώμης της Διοίκησης της ΕΥΠ, εκείνη των συνδικαλιστών της ΟΜΕ-ΕΥΠ για ένα θέμα που αφορά το σύνολο των εργαζομένων στην Υπηρεσία; Σε καταφατική περίπτωση, ποιά ήταν αυτή; Εάν όχι, γιατί;
2. Στη δεύτερη, αρνητική, περίπτωση σας υπέβαλε η ΟΜΕ-ΕΥΠ με δική της πρωτοβουλία τις απόψεις-προτάσεις της; Ποιες ήσαν αυτές;
3. Παρακαλώ να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα

Ο ερωτών
Ιωάννης Κοραντής
http://icorantis.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου