Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2012

Τὸ κείμενο ὑποστήριξης στούς Ελληνες

«Εἴμαστε ἐξαγριωμένοι ἀπὸ τὴν ταπείνωση στὴν ὁποία ὑπόκειται ὁ ἑλληνικὸς λαός. Ἀγανακτισμένοι ἀπὸ τὴ δειλία καὶ τὴν ἔλλειψη ὁράματος τῶν δυτικῶν κυβερνήσεων ἐνάντια στὴ δικτατορία τῶν χρηματαγορῶν..., καὶ ἐξαγριωμένοι ἀπὸ τὴν ταπείνωση στὴν ὁποία ὑπόκειται σήμερα ὁ ἑλληνικὸς λαός, κατηγορούμενος ἀδιάντροπα γιὰ ἀσωτία καὶ ἀπάτη, συλλογικὰ ὑποδεικνυ-ὄμενος ὡς ἔνοχος χωρὶς νὰ μπορέσει νὰ αὐτοϋπερασπιστεῖ, καταδικασμένος σὲ μία ἀτελείωτη λιτότητα καὶ στὴ μετάνοια μὲ ὅρους ποὺ θυμίζουν τὸν λόγο τοῦ στρατάρχη Πετὲν τὸ 1940 γιὰ τὴν ἠθικὴ τάξη...

Δὲν ξεχνᾶμε ὅτι αὐτοὶ ποὺ σήμερα θυσιάζουν τὴν Ἑλλάδα στὸν βωμὸ τῆς κερδοσκοπίας, κάνοντας πὼς ἐλπίζουν ὅτι ὁ οἰκονομικὸς φασισμὸς θὰ ἱκανοποιηθεῖ μὲ αὐτὴν τὴ μικρὴ χώρα καὶ ὅτι οἱ ἴδιοι θὰ γλιτώσουν...

Εἶναι αὐτοὶ οἱ ἴδιοι ποὺ ἐγκατέλειψαν τὴν Τσεχοσλοβακία στὸν Ἀδόλφο Χίτλερ στὸ Μόναχο τὸ 1938, ἐλπίζοντας πὼς θὰ τοῦ ἀρκοῦσε αὐτὴ ἡ καινούργια λεία ποὺ τοῦ προσέφεραν, ἀφοῦ εἶχαν πρὶν παρατήσει τὴ δημοκρατικὴ Ἱσπανία.

Δὲν ἀντέχουμε πιὰ νὰ βλέπουμε τοὺς νεόπλουτους (1% τοῦ πληθυσμοῦ παγκοσμίως) νὰ θριαμβεύουν, ἀγνοώντας τὸ ἀληθινὸ ἠθικὸ χρέος ποὺ ἡ Ἀνθρωπότητα ὀφείλει στὸ ἑλληνικὸ ἔθνος, διότι ἔδωσε στὴ Εὐρώπη τὸν πρῶτο σπόρο μίας ἄμεσης δημοκρατίας βασισμένης ἀκριβῶς στὴν κατάργηση τῶν χρεῶν καὶ στὴ χειραφέτηση τῶν πολιτῶν ἀπὸ τὴ δουλεία τους, πρὶν ἀπὸ 2.500 χρόνια».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου