Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2011

Προειδοποιούν µε απεργίες διαρκείας σε όλα τα µέσα


Για µπαράζ «σκληρών» απεργιών διαρκείας σε όλα τα µέσα µαζικής µεταφοράς προειδοποιούν οι συνδικαλιστές, µετά την εσπευσµένη κατάθεση του νοµοσχεδίου Ρέππα που φέρνει ριζικές ανατροπές στην οργάνωση και λειτουργία των εταιρειών και των εργασιακών σχέσεων του προσωπικού τους. Το τελικό νοµοσχέδιο περιλαµβάνει έξι αλλαγές κυρίως στο εργασιακό κοµµάτι – σε σχέση µε το προηγούµενο σχέδιο –, ενώ στόχος της κυβέρνησης είναι να ψηφιστεί από τη Βουλή µέσα στις επόµενες µέρες.

Οι εργαζόµενοι δηλώνουν ότι «κατεδαφίζεται κάθε κεκτηµένο» τους, µιλούν για «αιφνιδιασµό» από την πλευρά της κυβέρνησης και ετοιµάζονται να προχωρήσουν από την ερχόµενη ∆ευτέρα σε 48ωρες απεργίες σε όλα τα µέσα µαζικής µεταφοράς. Οι σχετικές αποφάσεις αναµένεται να ληφθούν πιθανότατα εντός της ηµέρας. Σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο, το σύνολο των ζηµιών και των δανειακών υποχρεώσεων των σηµερινών επιχειρήσεων των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας αναλαµβάνει το ∆ηµόσιο, το οποίο πλέον θα επιδοτεί τη λειτουργία των συγκοινωνιακών φορέων µε 40% (αντί 70% σήµερα). ΟΙ αλλαγεσ. Από τη δηµόσια διαβούλευση και τον διάλογο που είχε το υπουργείο Μεταφορών µε τους εργαζόµενους, ενσωµατώθηκαν στο σχέδιο νόµου οι εξής βασικές αλλαγές:

n Αφαιρέθηκε ο όρος περί «κατάργησης» συλλογικών συµβάσεων εργασίας και πλέον γίνεται λόγος για «αντικατάστασή» τους στο πλαίσιο των νέων οργανισµών.

n Η διαγραφή των χρεών των αστικών συγκοινωνιών θα αφορά και τα χρέη της εταιρείας του ΟΑΣΑ.

n ∆ιευκρινίζεται ότι µετά τους αιτούντες µετάταξη θα ακολουθήσουν κατά προτεραιότητα οι ήδη αποσπασµένοι εργαζόµενοι εκτός Οµίλου ΟΑΣΑ. n Επίσης, εξαιρέθηκαν από την υποχρεωτική µετάταξη οι θεµελιώνοντες συνταξιοδοτικό δικαίωµα εντός του έτους, οι οποίοι έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να κάνουν χρήση του δικαιώµατός τους αυτού.

n Αφαιρέθηκε η πρόβλεψη για σύµπραξη του ΟΑΣΑ µε νοµικά πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης (ιδιωτικοποίηση µέσω των δήµων).

n Εγινε αποδεκτό να µην ισχύσουν τα αρχικά οργανογράµµατα των νέων εταιρειών υποχρεωτικά για τρία χρόνια. Αποδεκτή έγινε επίσης η πρόταση για µελέτη εντός ενός χρόνου του µοντέλου λειτουργίας µιας εταιρείας. ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ. Παράλληλα το νοµοσχέδιο δροµολογεί την αποχώρηση συνολικά περίπου 2.000 εργαζοµένων (από το σύνολο των 11.800 εργαζοµένων των εταιρειών του Οµίλου ΟΑΣΑ) µέσω µετατάξεων και συνταξιοδοτήσεων. Συγκεκριµένα, οι πρώτες 750 µετατάξεις αναµένεται να γίνουν άµεσα, ενώ οι υπόλοιπες σε δεύτερη φάση και αφού έχει προκύψει ο ακριβής αριθµός του πλεονάζοντος προσωπικού από τα οργανογράµµατα των νέων φορέων. Επίσης, υπολογίζεται ότι φέτος θα συνταξιοδοτηθούν περίπου 400 άτοµα, στα οποία θα προστεθούν άλλα 300 το 2012 και 200 το 2013.

ΟΡΓΑΝΏΤΙΚΕΣ αλλαγεσ. Το νοµοσχέδιο προβλέπει την καθιέρωση των Συµφώνων Ευθύνης, τα οποία θα επιβάλουν τριµηνιαίο οικονοµικό έλεγχο στις νέες µεταφορικές ∆ΕΚΟ από ορκωτούς ελεγκτές και σε περίπτωση απόκλισης από το εγκεκριµένο επιχειρησιακό τους σχέδιο, θα συγκροτείται νέο business plan, ενώ θα υφίστανται κυρώσεις οι διοικήσεις των φορέων.

Ακόµα, θα προωθηθούν µέτρα για την αντιµετώπιση εισιτηριοδιαφυγής, µε την είσοδο ιδιωτών – µέσω συµπράξεων δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα – στο σύστηµα ελέγχου των εισιτηρίων, κυρίως σε λεωφορεία και τρόλεϊ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου